Privacy verklaring

Anabolen-shop.nl gebruikt de door u verstrekte gegevens enkel om uw bestelling te kunnen verwerken, te versturen.

Alleen wij hebben toegang tot deze gegevens en verstrekken deze onder geen beding aan derden.

De door u verstrekte gegevens zijn voor een kort moment in ons bezit om zo uw bestelling in orde te maken.

Wij leggen geen klantenbestand aan, en om die reden worden alle gegevens nadat uw bestelling goed is ontvangen meteen vernietigd.

Om die reden is er ook geen mogelijkheid om bij ons in te loggen en hebben wij elke volgende bestelling opnieuw uw gegevens nodig.

Wij danken u voor het vertrouwen in Anabolen-shop.nl