Disclaimer

  1. Elke financiële transactie aan Anabolen-shop.nl heeft te allen tijde het karakter van een gift.
  2. Anabolen-shop.nl kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het (verkeerd) gebruik van producten en/of (verkeerd)opgevolgde adviezen. Ook kunnen wij op geen andere wijze aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het gebruik van onze producten en/ofadviezen is te allen tijde op eigen risico van de koper dan wel gebruiker. De getoonde producten op de website zijn slechts voor research doeleinden geschikt.
  4. Ruilen kan binnen 1 week (7 dagen). Voorwaarden worden per geval bekeken. Vast staat dat de producten ongeopend zijn en niet beschadigd. Producten die gekoeld bewaard dienen te worden, komen niet in aanmerking te worden geruild. Na het retourneren zullen wij de producten allereerst beoordelen.
  5. Allen gegeven adviezen zijn puur van een informatief karakter. Ze zijn dan ook niet bedoelt om adviezen, recepten, verwijzingen en dergelijke van een erkende arts te vervangen.
  6. U bent zelf verantwoordelijk voor het goed doorgeven van de juiste bestelgegevens en naam en adresgegevens. Foutieve informatie zal voor vertraging zorgen.
  7. Wij nemen in z’n geheel geen verantwoording, wanneer uw of onze zending door fouten van derden (Bpost, Postnl en La Poste)niet juist afgeleverd kan worden om wat voor reden dan ook. U als afzender dient dit gezamenlijk op te lossen met het betreffende postbedrijf.
  8. Verzend nooit zomaar op voorhand uw zending naar ons, voordat u heeft gevraagd welke postbus adres wij op dat moment gebruiken. De reden daarvan is dat wij met enige regelmaat  van postbus adres veranderen Mocht u het toch hebben verzonden en kunnen wij niet meer bij die postbus om wat voor reden dan ook, dan is dat uw eigen verantwoording want daar zijn wij in z’n geheel niet aansprakelijk voor. Hetzelfde geldt voor bank-betalingen naar ons of Bitcoin-betalingen.
  9. Anabolen-shop.nl is nimmer verantwoordelijk voor verkeerd opgestelde bestelgegevens. Waarvan de naam of het adres en mogelijk andere gegevens niet correct blijken te zijn ingevuld door de klant, waardoor de zending niet aan de juiste geadresseerde is of kan worden geleverd of nochtans de zending hierdoor geretourneerd word aan de afzender. Indien de zending omwille bovenstaande of om welke andere reden dan ook retour wordt gestuurd naar de afzender behouden wij het recht om te wachten tot de zending in zijn geheel retour ontvangen is. Daarna zullen wij in overleg met de klant de zending nogmaals opsturen. De eventuele extra verzendkosten die dit met zich meebrengt worden per geval afzonderlijk bekeken en mogelijk doorberekend.
  10. U wordt geacht wanneer u de website gebruikt en/of leest, u bekend bent met de inhoud van de disclaimer en minimaal 21 jaar of ouder bent.